Aanmelding

Als je jouw kind via dit formulier hebt aangemeld, neemt één van de juffen contact met je op voor een nadere kennismaking. Ook spreken jullie een datum af voor het eerste bezoek aan Madelief. Ondergetekende meldt aan voor Peuterspeelzaal Madelief.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Vereiste informatie.
Roepnaam *
Voornamen *
Achternaam *
Geslacht *
Jongen
Meisje
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Email *
Welke groep heeft uw voorkeur
Voor- en Achternaam moeder / verzorger A
Mobiel nummer moeder / verzorger A
Voor- en Achternaam vader / verzorger B
Mobiel nummer vader / verzorger B
Samenstelling gezin
Gewenste startdatum
Naam en telefoonnummer huisarts
Welke kinderziektes heeft jouw kind gehad?
Welke inentingen heeft jouw kind gehad?
Heb je er bezwaar tegen als er foto's worden gemaakt door medewerkers van Madelief?
Ondergetekende heeft er bezwaar tegen als er informatie betreffende bovenstaand kind tussen peuter- en kleuterjuf wordt uitgewisseld. *
Ondergetekende heeft er bezwaar tegen als bovenstaand kind onder begeleiding van een van de peuterjuffen het terrein verlaat. *
Ondergetekende heeft er bezwaar tegen dat adresgegevens en telefoonnummer in de stamgroep van bovenstaand kind bij andere ouders bekend zijn. *
Overige bijzonderheden en/of opvallendheden in de geschiedenis van jouw kind.

 

Peuterspeelzaal Madelief

Willem Arondeusstraat 59
4333 DD Middelburg
info@peuterspeelzaalmadelief.nl
tel: 0118 - 617193

Madelief is telefonisch bereikbaar op schooldagen tussen 13.00 en 13.30 uur

De inschrijving gaat definitief in na ontvangst van het inschrijfgeld van € 10,-
bankrekeningnummer NL41 RABO 0162 6362 10

mad4media user interface design