Jaarfeesten

Het ritme van het jaar kunnen de kinderen meebeleven door middel van de jaarfeesten. Deze zijn sterk verbonden met de seizoenen in de natuur. De jaarfeesten die met het jonge kind gevierd worden, komen op een eenvoudige manier tot uitdrukking in de liedjes, verhalen, spelletjes en knutsels. Ook het lokaal en de kijktafel worden versierd in de bijbehorende stemming en sfeer.

Er worden bekende en minder bekende feesten gevierd. Ieder feest heeft zijn eigen signatuur en gebruik, zoals pompoenen, palmpaasstokken, paaseieren, duifjes, bloemen, kaarsen, liedjes, verhalen en speciale maaltijden. Het feest beperkt zich niet tot die ene dag maar strekt zich uit over weken van voorbereiden en na-beleven.

De jaarfeesten zijn:

Oogstfeest (herfst) 29 september (Michael)
Sint Maarten            11 november
Advent (winter)       4 zondagen voor Kerstmis
Kerstmis                   25 en 26 december
Driekoningen           6 januari
Maria Lichtmis         2 februari
Carnaval                   40 dagen voor Pasen
Palmpasen (lente)   zondag voor Pasen
Pasen                        zondag, maandag volgend op de eerste volle maan na het begin van de lente
Pinksteren               50 dagen na Pasen
Zomerfeest (zomer) wisselend


Aan de jaarfeesten kunnen vanuit andere tradities en religieuze stromingen ook invullingen worden gegeven. In het vieren van verjaardagen komt ook het jaarritme tot uitdrukking.