fifty-2.jpg

Tarieven

Het uurtarief is voor 2017 vastgesteld op €7,75.

Wel of geen kinderopvangtoeslag

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag ontvangt u van ons een overeenkomst in tweevoud. Na ondertekening stuurt u één exemplaar retour. In deze overeenkomst wordt het uurtarief, maandbedrag en aantal uur per maand vermeld. Dit heeft u nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

1 dagdeel per week:

4,25 uur x € 7,75 x 40 weken = € 1.317,50 per jaar (170 uur per jaar = 14,17 uur per maand).

2 dagdelen per week:

4,25 uur x 2 x € 7,75 x 40 weken = € 2.635,- per jaar (340 uur per jaar = 28,33 uur per maand).

3 dagdelen per week:

4,25 uur x 3 x € 7,75 x 40 weken = € 3.952,50 per jaar (510 uur per jaar = 42,50 uur per maand).

Geen recht op kinderopvangtoeslag

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan vult u op het aanmeldingsformulier de maandbijdrage in die voor u van toepassing is volgens de ouderbijdragetabel. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u de salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie van u en uw partner meesturen met het aanmeldingsformulier. U ontvang van ons een bevestiging.