thirty-2.jpg

Kwaliteit

Peuterspeelzaal Madelief werkt binnen het kader van de 'verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen' van de Gemeente Middelburg. Minstens een maal per jaar voert een medewerker van GGD Zeeland een controle uit op naleving van deze verordening. Deze inspecties zijn vooral gericht op hygiƫne en veiligheid. Het GGD-rapport van de inspectie op 30-03-2017 leest u hier.

Sinds de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (1 januari 2018) heeft elke peuter een mentor, wordt de ontwikkeling structureel gevolgd, is elke pedagogisch medewerker in het bezit van het diploma kinder- EHBO en is er een Beleidsplan veiligheid en gezondheid. Wij bieden emotionele veiligheid, bevorderen de persoonlijke competentie, bevorderen de sociale competentie en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden.