thirty-2.jpg

Organisatie

Peuterspeelzaal Madelief is een stichting die onafhankelijk opereert van Vrije School Zeeland (VSZ). Madelief, BSO De Buitenkans en VSZ zijn allen gehuisvest onder hetzelfde dak en vormen samen een kindcentrum voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar.  Ze werken vanuit dezelfde pedagogische visie en streven naar afstemming.