Privacy

& Peuterspeelzaal Madelief

© annabelschrijft.blogpost.nl

Stichting Peuterspeelzaal Madelief, gevestigd aan de Willem Arondeusstraat 59 te Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.peuterspeelzaalmadelief.nl
Willem Arondeusstraat 59
4333 DD Middelburg
Telefoon: 0118 617193
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peuterspeelzaal Madelief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het gebruik van het contactformulier op deze website:
- Naam
- Emailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in uw vraag, opmerking of boodschap.

Wanneer je gebruik maakt van het aanmeldformulier op deze website verzamelen wij naast bovenstaande gegevens ook:
- Telefoonnummer
- Naam van uw kind 
- Gewenste startdatum
- Uw voorkeur voor dagdelen die uw kind bij ons zal doorbrengen.

Wij gebruiken ook foto's op de website. Hierop staan de kinderen niet met hun gezicht in beeld. Bij twijfel over herkenbaarheid 'blurren' wij de foto. U geeft bij de intake al dan niet toestemming voor het maken van foto's van uw kind.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast bovenstaande gegevens verstrek je ons persoonlijke informatie en gegevens in het intakegesprek en de verschillende gesprekken die wij met je voeren over jouw kind gedurende de periode dat het de peuterspeelzaal bezoekt. Je kunt hierbij denken aan:

  • Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind.
  • Gegevens betreffende de achtergrond van het kind ter bevordering van de ontwikkeling.
  • Gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van het kind (dossier).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peuterspeelzaal Madelief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitvoeren van onze taken en het verlenen van de zorg die hoort bij het hebben van een peuterspeelzaal.
- Het afhandelen van jouw betalingen voor onze diensten.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Peuterspeelzaal Madelief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de inspectie door de GGD en financiële administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Peuterspeelzaal Madelief neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de peuterspeelzaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peuterspeelzaal Madelief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig isom de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Indien je kind niet naar Madelief komt vernietigen wij uw gegevens binnen afzienbare tijd, doch uiterlijk binnen 2 maanden.
  • Je naam, adres, telefoon, emailadres en bankrekeningnummer bewaren wij zo lang als wettelijk gezien nodig is voor de financieel administratieve verplichtingen die wij hebben jegens bijvoorbeeld de belastingdienst. Dit is maximaal 7 jaar.
  • De overige gegevens die je aan ons verstrekt hebt tijdens het intakegesprek en de latere gesprekjes tijdens het verblijf van je kind op de peuterspeelzaal vernietigen wij zo spoedig mogelijk nadat uw kind de peuterspeelzaal heeft verlaten en geen gebruik meer maakt van onze diensten. Wij streven er naar dit tussen de 3 en 6 maanden na het verlaten van de peuterspeelzaal te doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peuterspeelzaal Madelief verkoopt of deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

© yummly.com


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peuterspeelzaal Madelief gebruikt alleen functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Ter informatie het verschil tussen beide cookies:

Functionele cookies:

dit zijn cookies die nodig zijn om de site voor een consument snel en makkelijk te laten werken. Bij functionele cookies kun je denken aan een functie waarmee de klant een product in een winkelmandje kan plaatsen. Of eventueel bij een later bezoek herkenbaar is en niet opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookies zorgen dus voor gebruikersgemak.

Analytische cookies:

via deze cookies verkrijg je via de website inzicht in het gebruik van de site. Welke pagina’s worden bezocht. Komen bezoekers overdag of juist in de avonduren? Het gaat hierbij om cookies die alleen algemene informatie opleveren. Dus geen informatie over individuele bezoekers.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Peuterspeelzaal Madelief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Peuterspeelzaal Madelief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peuterspeelzaal Madelief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de leidsters of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 2018-2021 Peuterspeelzaal Madelief
Willem Arondeusstraat 59
4333 DD Middelburg
Telefoon: +31643741238
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logobloem